Sitemap

 1. Blz. 1 1e bestuursrapportage 2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 1. Inleiding
    1. Blz. 4 Opzet rapportage
   2. Blz. 5 2. Financiële rapportage
    1. Blz. 6 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld
     1. Blz. 7 Inleiding
     2. Blz. 8 Begrotingsresultaat
    2. Blz. 9 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen
     1. Blz. 10 Samenvatting
    3. Blz. 11 2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen
     1. Blz. 12 Kredietvoteringen
     2. Blz. 13 Kredietverschuivingen
   3. Blz. 14 3. Budgetbijstellingen per programma
    1. Blz. 15 3.1 Inleiding
     1. Blz. 16 Programma's
    2. Blz. 17 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid
     1. Blz. 18 Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid
     2. Blz. 19 Toelichting mutaties
    3. Blz. 20 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving
     1. Blz. 21 Bijstelling programma Sociale leefomgeving
     2. Blz. 22 Toelichting mutaties
    4. Blz. 23 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving
     1. Blz. 24 Bijstelling programma Fysieke leefomgeving
     2. Blz. 25 Toelichting mutaties
    5. Blz. 26 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën
     1. Blz. 27 Bijstelling programma Economie en recreatie
     2. Blz. 28 Toelichting mutaties
   4. Blz. 29 Projectenrapportage
    1. Blz. 30 Doelstellingen
     1. Blz. 31 Projectenoverzicht
      1. Blz. 32 Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
      2. Blz. 33 Aanpak van handhavingsknelpunten
      3. Blz. 34 Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade
      4. Blz. 35 Afsluiting weg Kamp Nuth
      5. Blz. 36 Applicatie vergunning toezicht en handhaving
      6. Blz. 37 Beekdaelenroute
      7. Blz. 38 Bevorderen ondermijningsbewustzijn eigen organisatie
      8. Blz. 39 Bodeminformatiesysteem
      9. Blz. 40 Cohesiegebied Puth
      10. Blz. 41 Continueren burgerparticipatie en opstart pilots
      11. Blz. 42 Doorontwikkeling maatschappelijke dienstverlening
      12. Blz. 43 Feldbissbreuk
      13. Blz. 44 Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)
      14. Blz. 45 Gebiedsontwikkeling De Gijselaar
      15. Blz. 46 Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circuliare bouw)
      16. Blz. 47 Harmonisatie beleid natuur en landschap
      17. Blz. 48 Harmonisatie verkiezingen
      18. Blz. 49 Het verbeteren van de schoolthuisroutes
      19. Blz. 50 Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel
      20. Blz. 51 Intensiveren samenwerking regionale driehoek
      21. Blz. 52 Invoeren rechtmatigheidsverantwoording
      22. Blz. 53 Invoering omgevingswet
      23. Blz. 54 Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert
      24. Blz. 55 Kwartiermaker
      25. Blz. 56 Leisure Lane
      26. Blz. 57 Omgevingsvisie
      27. Blz. 58 Onderzoeken mogelijkheden buurtaalonderwijs
      28. Blz. 59 Ontwerpkosten school Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Doenrade
      29. Blz. 60 Ontwikkelen gebiedsgericht werken
      30. Blz. 61 Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid
      31. Blz. 62 Opstellen eigen lokale economische visie
      32. Blz. 63 Overdracht van eigendom en beheer
      33. Blz. 64 Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade
      34. Blz. 65 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
      35. Blz. 66 Prijsstijgingen projecten
      36. Blz. 67 Samenhangend en integraal jongerenbeleid
      37. Blz. 68 Sportstichting Schinnen
      38. Blz. 69 Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg
      39. Blz. 70 Tennisaccommodatie Hulsberg
      40. Blz. 71 Uitbreiden pilot Dorpscoördinator
      41. Blz. 72 Uitvoeringsplan mobiliteit
      42. Blz. 73 Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier
      43. Blz. 74 Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg
      44. Blz. 75 Visie op behoud monumentaal erfgoed
      45. Blz. 76 Woningbouwplan Centrum III Schimmert
      46. Blz. 77 Vernieuwen communicatiestijl
      47. Blz. 78 Viaduct Nagelbeek
      48. Blz. 79 Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches
  2. Activiteiten
  3. Overzicht
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap