Sitemap

 1. Blz. 1 2e bestuursrapportage 2022
  1. Blz. 2 2e Bestuursrapportage 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
     1. Blz. 6 Opzet rapportage
     2. Blz. 7 Leeswijzer
   2. Blz. 8 2. Financiële rapportage
    1. Blz. 9 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld
     1. Blz. 10 Inleiding
     2. Blz. 11 Begrotingsresultaat
    2. Blz. 12 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen
     1. Blz. 13 Samenvatting
    3. Blz. 14 2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen
     1. Blz. 15 Kredietvoteringen
   3. Blz. 16 3. Budgetbijstellingen per programma
    1. Blz. 17 3.1 Inleiding
     1. Blz. 18 Programma's
    2. Blz. 19 3.2 Programma 0: Bestuur en ondersteuning
     1. Blz. 20 Bijstelling programma Bestuur en ondersteuning
     2. Blz. 21 Toelichting mutaties
    3. Blz. 22 3.3 Programma 1: Veiligheid
     1. Blz. 23 Bijstelling programma Veiligheid
     2. Blz. 24 Toelichting mutaties
    4. Blz. 25 3.4 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
     1. Blz. 26 Bijstelling programma Verkeer, vervoer en waterstaat
     2. Blz. 27 Toelichting mutaties
    5. Blz. 28 3.5 Programma 3: Economie en recreatie
     1. Blz. 29 Bijstelling programma Economie en recreatie
     2. Blz. 30 Toelichting mutaties
    6. Blz. 31 3.6 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur
     1. Blz. 32 Bijstelling programma Onderwijs, sport en cultuur
     2. Blz. 33 Toelichting mutaties
    7. Blz. 34 3.7 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid
     1. Blz. 35 Bijstelling programma Sociaal domein en volksgezondheid
     2. Blz. 36 Toelichting mutaties
    8. Blz. 37 3.8 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
     1. Blz. 38 Bijstelling programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
     2. Blz. 39 Toelichting mutaties
   4. Blz. 40 Bijlagen
    1. Blz. 41 1. Projectenrapportage
     1. Blz. 42 Doelstellingen
      1. Blz. 43 Projectenoverzicht
       1. Blz. 44 Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
       2. Blz. 45 Aanpak van handhavingsknelpunten
       3. Blz. 46 Afsluiting Naanhofsweg Vaesrade
       4. Blz. 47 Afsluiting weg Kamp Nuth
       5. Blz. 48 Ambities in het kader van de Ontwikkelagenda 2023
       6. Blz. 49 Applicatie vergunning toezicht en handhaving
       7. Blz. 50 Beekdaelenroute
       8. Blz. 51 Bestrijding gevolgen corona crisis 2e tranche
       9. Blz. 52 Bevorderen ondermijningsbewustzijn eigen organisatie
       10. Blz. 53 Bodeminformatiesysteem
       11. Blz. 54 Cohesiegebied Oirsbeek (LIA)
       12. Blz. 55 Cohesiegebied Puth
       13. Blz. 56 Cohesiegebied Schinnen
       14. Blz. 57 Doorontwikkeling dienstverlening
       15. Blz. 58 Dorpshuis Vaesrade
       16. Blz. 59 Feldbissbreuk
       17. Blz. 60 Gebiedsinrichting Thull/A76
       18. Blz. 61 Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)
       19. Blz. 62 Gebiedsontwikkeling De Gijselaar
       20. Blz. 63 Gemeenschapshuis Hulsberg
       21. Blz. 64 Harmonisatie beleid natuur en landschap
       22. Blz. 65 Harmonisatie verkiezingen
       23. Blz. 66 Het verbeteren van de schoolthuisroutes
       24. Blz. 67 Het verwoeste Kasteel Etzenrade (IBA Parkstad)
       25. Blz. 68 Huisvesting gemeentelijke organisatie
       26. Blz. 69 Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel
       27. Blz. 70 Inspanningsverplichting buitenring
       28. Blz. 71 Intensiveren samenwerking regionale driehoek
       29. Blz. 72 Invoering omgevingswet
       30. Blz. 73 Keermuur ter plaatse van zichtlocatie bedrijven-terrein De Horsel
       31. Blz. 74 Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert
       32. Blz. 75 Landgoedontwikkeling Hoeve ter Linde
       33. Blz. 76 Leisure Lane
       34. Blz. 77 Lening WoonWijzer-Winkel
       35. Blz. 78 Markt Nuth
       36. Blz. 79 Onderzoeken mogelijkheden buurtaalonderwijs
       37. Blz. 80 Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid
       38. Blz. 81 Overdracht van eigendom en beheer
       39. Blz. 82 Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade
       40. Blz. 83 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
       41. Blz. 84 Samenhangend en integraal jongerenbeleid
       42. Blz. 85 Sportstichting Schinnen
       43. Blz. 86 Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg
       44. Blz. 87 Tennisaccommodatie Hulsberg
       45. Blz. 88 Uitbreiden pilot Dorpscoördinator
       46. Blz. 89 Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier
       47. Blz. 90 Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg
       48. Blz. 91 Visie op behoud monumentaal erfgoed
       49. Blz. 92 Watertoren Reus van Schimmert (IBA PARKSTAD)
       50. Blz. 93 Woningbouwplan Centrum III Schimmert
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap