Sitemap

 1. Blz. 1 Kadernota 2024
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 1. Inleiding
    1. Blz. 4 Algemeen
   2. Blz. 5 2. Financiële ontwikkelingen
    1. Blz. 6 2 Algemeen
     1. Blz. 7 Algemeen
    2. Blz. 8 2.1 Inventarisatie toekomstig beleid
     1. Blz. 9 Beleidsontwikkelingen met financiële gevolgen
    3. Blz. 10 2.2 Bijstelling meerjarig perspectief begroting 2023-2027
     1. Blz. 11 Bijstelling meerjarig perspectief begroting
    4. Blz. 12 2.3 Op weg naar een betere financiële positie
     1. Blz. 13 Bespiegelingen algemene financiële positie van de gemeente
   3. Blz. 14 3.1 Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid
    1. Blz. 15 3.1.1 Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 16 Vernieuwing en uitvoering dienstverleningsvisie en communicatievisie
     2. Blz. 17 AI register (-s) en AI-Artificial Intelligence/Kunstmatige Intelligentie (KI)
     3. Blz. 18 Digitaal werken en innovatie
     4. Blz. 19 Informatiebeveiliging en privacy
     5. Blz. 20 Invoering omgevingswet
    2. Blz. 21 3.1.2 Ontwikkelingen met directe financiële gevolgen
     1. Blz. 22 1. Werkplekken
     2. Blz. 23 2. Datagedreven werken
     3. Blz. 24 3. Kinderraad
   4. Blz. 25 3.2 Programma 2 | Sociale leefomgeving
    1. Blz. 26 3.2.1 Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 27 Accommodatiebeleid
     2. Blz. 28 Onderwijshuisvesting Puth en Nuth
    2. Blz. 29 3.2.2 Ontwikkelingen met directe financiële gevolgen
     1. Blz. 30 4. Onderwijshuisvesting school middengebied
     2. Blz. 31 5. Speelruimtebeleid
     3. Blz. 32 6. Beschermd wonen/ Skaeve Huse
     4. Blz. 33 7. Gemeenschapshuis Sweikhuizen
     5. Blz. 34 8. Uitrol pilot straatcoaches
   5. Blz. 35 3.3 Programma 3 | Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 36 3.3.1 Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 37 Energieopwekking Beekdaelen beleid
     2. Blz. 38 Warmtetransitie
     3. Blz. 39 Implementatie en onderhoud wet BasisRegistratie Ondergrond (BRO)
     4. Blz. 40 Beekdaelen B(l)oeit, pilot geveltuinen
     5. Blz. 41 RWM
    2. Blz. 42 3.3.2 Ontwikkelingen met directe financiële gevolgen
     1. Blz. 43 9. Geluidskaarten
     2. Blz. 44 10. Uitvoeren boomveiligheidscontroles
     3. Blz. 45 11. Groot onderhoud beplanting
     4. Blz. 46 12. Aanbesteding beheer bomen en groen en sportvelden
     5. Blz. 47 13. Rehabilitatie wegen
     6. Blz. 48 14. Meerjarig onderhoud culturele kunstwerken
     7. Blz. 49 15. Co-financiering centrumplan Schimmert
     8. Blz. 50 16. Meerjarig onderhoudsplan gebouwen
     9. Blz. 51 17. Uitbreiding standplaatsen woonwagens
     10. Blz. 52 18. Co-financiering revitalisering kern Schinveld
     11. Blz. 53 19. Vertaling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied naar het Limburgs Programma Landelijk gebied
     12. Blz. 54 20. Beleid holle wegen
     13. Blz. 55 21. Gemeenschapshuis Puth
     14. Blz. 56 22. Entree gemeenschapshuis Schinnen
     15. Blz. 57 23. Gijselaar fase 2
     16. Blz. 58 24. Centrumplan Nuth
   6. Blz. 59 3.4 Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën
    1. Blz. 60 3.4.1 Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 61 Regiodeal Parkstad
     2. Blz. 62 Nationaal Programma aanpak Landelijk gebied/ Limburg Programma aanpak Landelijk gebied
     3. Blz. 63 Heffingsgrondslag rioleringen
     4. Blz. 64 Aanpassing financiële verordening
     5. Blz. 65 Wijziging financieringssystematiek algemene uitkering gemeentefonds
    2. Blz. 66 3.4.2 Ontwikkelingen met directe financiële gevolgen
     1. Blz. 67 25. Regiodeal Zuid Limburg
   7. Blz. 68 Bijlagen
    1. Blz. 69 1. Begrotingsuitgangspunten
     1. Blz. 70 Begrotingsuitgangspunten
    2. Blz. 71 2. Financiële kaders
     1. Blz. 72 Financiële kaders
    3. Blz. 73 3. Beleidsinventarisatie per categorie
     1. Blz. 74 1. Inventarisatie noodzakelijk beleid
     2. Blz. 75 2. Inventarisatie noodzakelijk/ nuttig beleid
     3. Blz. 76 3. Inventarisatie nuttig beleid
  2. Overzicht
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap