Sitemap

 1. Blz. 1 Kadernota 2025
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 1. Inleiding
    1. Blz. 4 Algemeen
   2. Blz. 5 2. Financiële samenvatting en leeswijzer
    1. Blz. 6 Algemeen
   3. Blz. 7 3. Actualisatie begrotingsbeeld
    1. Blz. 8 algemeen
    2. Blz. 9 3.1 Bijstelling lopende begroting
    3. Blz. 10 3.2 Nieuw beleid kadernota 2025
    4. Blz. 11 3.3 Resultaat kadernota als geen maatregelen worden doorgevoerd
   4. Blz. 12 4. Verbeteringsmaatregelen
    1. Blz. 13 Algemeen
    2. Blz. 14 4.1 Inkomensverhogende maatregelen
    3. Blz. 15 4.2 Uitgavenverlagende maatregelen
    4. Blz. 16 4.3 Tijdelijke maatregel: inzet algemene reserve
   5. Blz. 17 5. Begrotingsresultaat kadernota 2025
    1. Blz. 18 Algemeen
   6. Blz. 19 6. Toekomstige ontwikkelingen die geld gaan kosten
    1. Blz. 20 algemeen
   7. Blz. 21 7. Programma's
    1. Blz. 22 Inleiding programma's
     1. Blz. 23 Algemeen
    2. Blz. 24 7.1 Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid
     1. Blz. 25 7.1.1 Algemene ontwikkelingen
      1. Blz. 26 7.1.1
     2. Blz. 27 7.1.2 Uitgavenverlagingen
      1. Blz. 28 7.1.2
    3. Blz. 29 7.2 Programma 2 | Sociale leefomgeving
     1. Blz. 30 7.2.1 Algemene ontwikkelingen
      1. Blz. 31 dddd
     2. Blz. 32 7.2.2 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd in de begroting 2025
      1. Blz. 33 7.2.2
     3. Blz. 34 7.2.3 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel
      1. Blz. 35 7.2.3
     4. Blz. 36 7.2.4 Uitgavenverlagingen
      1. Blz. 37 7.2.4
    4. Blz. 38 7.3 Programma 3 | Fysieke leefomgeving
     1. Blz. 39 7.3.1 Algemene ontwikkelingen
      1. Blz. 40 7.3.1
     2. Blz. 41 7.3.2 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd in de begroting 2025
      1. Blz. 42 7.3.2
     3. Blz. 43 7.3.3 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel
      1. Blz. 44 7.3.3
     4. Blz. 45 7.3.4 Uitgavenverlagingen
      1. Blz. 46 7.3.4
    5. Blz. 47 7.4 Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën
     1. Blz. 48 7.4.1 Algemene ontwikkelingen
      1. Blz. 49 7.4.1
     2. Blz. 50 7.4.2 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel
      1. Blz. 51 7.4.2
     3. Blz. 52 7.4.3 Inkomstenverhogingen
      1. Blz. 53 7.4.3
     4. Blz. 54 7.4.4 Uitgavenverlagingen
      1. Blz. 55 7.4.4
   8. Blz. 56 Bijlagen
    1. Blz. 57 Bijlage 1: overzicht van belastingdruk 2024 in de regio
     1. Blz. 58 Bijlage 1: Overzicht van belastingdruk 2023 in de regio
    2. Blz. 59 Bijlage 2: Begrotingsuitgangspunten
     1. Blz. 60 begr uitgangspunten
    3. Blz. 61 Bijlage 3: Financiële kaders
     1. Blz. 62 fin kaders
  2. Overzicht
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap