Sitemap

 1. Blz. 1 1e bestuursrapportage 2024
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 1. Inleiding
    1. Blz. 4 Opzet rapportage
   2. Blz. 5 2. Financiële rapportage
    1. Blz. 6 2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld
     1. Blz. 7 Inleiding
     2. Blz. 8 Begrotingsresultaat
    2. Blz. 9 2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen
     1. Blz. 10 Samenvatting
    3. Blz. 11 2.3 Kredieten
     1. Blz. 12 Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid
     2. Blz. 13 Kredieten
   3. Blz. 14 3. Budgetbijstellingen per programma
    1. Blz. 15 3.1 Inleiding
     1. Blz. 16 Programma's
    2. Blz. 17 3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid
     1. Blz. 18 Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid
     2. Blz. 19 Toelichting mutaties
    3. Blz. 20 3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving
     1. Blz. 21 Bijstelling programma Sociale leefomgeving
     2. Blz. 22 Toelichting mutaties
    4. Blz. 23 3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving
     1. Blz. 24 Bijstelling programma Fysieke leefomgeving
     2. Blz. 25 Toelichting mutaties
    5. Blz. 26 3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën
     1. Blz. 27 Bijstelling programma Bestuurlijke samenwerking en financiën
     2. Blz. 28 Toelichting mutaties
   4. Blz. 29 Projectenrapportage
    1. Blz. 30 Doelstellingen
     1. Blz. 31 Projectenoverzicht
      1. Blz. 32 Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties
      2. Blz. 33 Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade
      3. Blz. 34 Afsluiting weg Kamp Nuth
      4. Blz. 35 Beekdaelenroute
      5. Blz. 36 Businesscase en uitvoeringsplan Nuinhofwijk
      6. Blz. 37 Cohesiegebied Puth
      7. Blz. 38 Feldbissbreuk
      8. Blz. 39 Gebieds-ontwikkeling Clemensdomein (onderdeel Beekdaelenroute)
      9. Blz. 40 Gebiedsontwikkeling De Gijselaar
      10. Blz. 41 Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circuliare bouw)
      11. Blz. 42 Harmonisatie beleid natuur en landschap
      12. Blz. 43 Het verbeteren van de schoolthuisroutes
      13. Blz. 44 Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel
      14. Blz. 45 Invoeren rechtmatigheidsverantwoording
      15. Blz. 46 Kwartiermaker bibliotheken
      16. Blz. 47 Kwartiermaker Park de Oirsprong
      17. Blz. 48 Leisure Lane
      18. Blz. 49 Omgevingsvisie
      19. Blz. 50 Omvormen 2 speellocaties
      20. Blz. 51 Ontwerpkosten school Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Doenrade
      21. Blz. 52 Ontwikkelen gebiedsgericht werken
      22. Blz. 53 Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid
      23. Blz. 54 Opstellen eigen lokale economische visie
      24. Blz. 55 Overdracht van eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg
      25. Blz. 56 Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade
      26. Blz. 57 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
      27. Blz. 58 Prijsstijgingen projecten
      28. Blz. 59 SES Nuinhofwijk Nuth
      29. Blz. 60 Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg
      30. Blz. 61 Uitvoeringsplan mobiliteit
      31. Blz. 62 Vernieuwen communicatiestijl
      32. Blz. 63 Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg
      33. Blz. 64 Viaduct Nagelbeek
      34. Blz. 65 Woningbouwplan Centrum III Schimmert
      35. Blz. 66 Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches
      36. Blz. 67 Aankoop grond Jabeek/Susterseel
      37. Blz. 68 OLS
      38. Blz. 69 Masterplan centrum Schinveld
      39. Blz. 70 Strategisch accommodatiebeleid
   5. Blz. 71 Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves
    1. Blz. 72 Specificatie
  2. Activiteiten
  3. Overzicht
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap