Privacy statement

De gemeente Beekdaelen verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. De gemeente respecteert de privacy van haar inwoners, bezoekers en de bezoekers van haar website. Alle informatie die u ons verstrekt behandelt de gemeente vertrouwelijk.

Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing is geworden. De AVG geeft regels over het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Lees meer over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens op https://www.beekdaelen.nl/privacy.