Overzicht baten en lasten cf. BBV

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht
Overzicht baten en lasten cf BBV (bedragen x € 1.000)
Dienstjaar 2023 2024 2025 2026
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Inwoners, bestuur en veiligheid 393 -6.540 -6.148 691 -6.600 -5.909 690 -6.507 -5.817 687 -6.438 -5.751
Sociale leefomgeving 8.762 -53.613 -44.851 8.468 -52.183 -43.715 8.468 -50.564 -42.096 8.468 -50.106 -41.638
Fysieke leefomgeving 12.120 -22.935 -10.815 12.121 -22.060 -9.939 12.073 -21.608 -9.534 12.153 -21.303 -9.151
Bestuurlijke samenwerking en financiën -56 -2.212 -2.268 -54 -2.221 -2.275 -52 -2.319 -2.370 -52 -2.418 -2.469
Subtotaal programma's 21.218 -85.300 -64.082 21.226 -83.064 -61.838 21.180 -80.997 -59.817 21.256 -80.265 -59.009
Lokale heffingen 7.773 -400 7.373 7.773 -337 7.436 7.773 -337 7.436 7.773 -337 7.436
Algemene uitkeringen 65.115 - 65.115 65.324 - 65.324 64.518 - 64.518 60.078 - 60.078
Dividend 765 - 765 765 - 765 765 - 765 765 - 765
Saldo financieringsfunctie 118 -446 -327 117 -367 -250 114 -300 -186 114 -247 -133
Overige algemene dekkingsmiddelen - -50 -50 - -50 -50 - -50 -50 - -50 -50
Algemene dekkingsmiddelen 73.772 -896 72.876 73.979 -754 73.226 73.170 -687 72.483 68.730 -634 68.096
Geraamde kosten overhead 49 -12.014 -11.965 49 -11.738 -11.688 49 -11.456 -11.406 49 -11.242 -11.193
Vennootschapsbelasting - -10 -10 - -10 -10 - -10 -10 - -10 -10
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 95.040 -98.220 -3.181 95.255 -95.566 -311 94.400 -93.150 1.250 90.035 -92.151 -2.116
Inwoners, bestuur en veiligheid 307 -53 253 197 -3 194 197 -3 194 197 -3 194
Sociale leefomgeving 2.188 -716 1.473 1.529 -1.516 13 1.432 -1.516 -84 1.425 -16 1.409
Fysieke leefomgeving 2.646 -1.074 1.572 1.655 -804 850 1.646 -804 842 1.639 -804 835
Bestuurlijke samenwerking en financiën 1.283 -906 377 240 - 240 19 - 19 1 - 1
Resultaatbestemming 6.423 -2.749 3.674 3.621 -2.323 1.298 3.294 -2.323 971 3.263 -823 2.439
Inwoners, bestuur en veiligheid 74.521 -19.514 55.007 74.917 -19.105 55.812 74.107 -18.663 55.444 69.663 -18.327 51.336
Sociale leefomgeving 10.950 -54.329 -43.379 9.997 -53.699 -43.702 9.900 -52.079 -42.179 9.893 -50.122 -40.229
Fysieke leefomgeving 14.766 -24.009 -9.244 13.776 -22.864 -9.088 13.720 -22.412 -8.692 13.792 -22.107 -8.316
Bestuurlijke samenwerking en financiën 1.226 -3.118 -1.891 186 -2.221 -2.035 -33 -2.319 -2.352 -50 -2.418 -2.468
Geraamde resultaat 101.463 -100.970 493 98.876 -97.889 987 97.694 -95.473 2.221 93.298 -92.974 324