Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2023 2024 2025 2026
Toevoegingen
reserve nog te bestemmen:
raad 8 oktober 2019: lagere enegielasten verduurzamen gemeentelijke gebouwen 21.540 21.540 21.540 21.540
raad 8 oktober 2019: terugbetaling duurzaamheidslening 25.646 25.646 25.646 25.646
47.186 47.186 47.186 47.186
Onttrekkingen
bruteringsreserve : dekking kapitaallasten 2.558.310 2.444.402 2.235.111 2.319.376
geclaimde reserve : dekking kapitaalalsten 145.046 145.046 145.046 145.046
reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen : huur tijdelijke units bs Petrus Canisius 15.000 15.000 15.000 15.000
2.718.356 2.604.448 2.395.157 2.479.422