Begroting in één oogopslag

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000)
Dienstjaar 2024 2025 2026 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
A: Lasten en baten
Inwoners, bestuur en veiligheid 758 -16.939 -16.181 774 -16.616 -15.842 5.827 -18.493 -12.667 909 -17.089 -16.180
Sociale leefomgeving 10.534 -57.010 -46.476 10.761 -54.911 -44.150 11.140 -54.659 -43.519 10.747 -53.996 -43.249
Fysieke leefomgeving 13.980 -24.490 -10.510 14.446 -24.820 -10.374 14.925 -25.455 -10.530 15.195 -25.642 -10.446
Bestuurlijke samenwerking en financiën 78.866 -7.772 71.094 78.399 -7.431 70.968 72.525 -7.209 65.317 72.621 -7.344 65.277
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 104.138 -106.211 -2.073 104.379 -103.777 602 104.417 -105.816 -1.399 99.472 -104.071 -4.599
B: Mutaties reserves:
Inwoners, bestuur en veiligheid 848 -3 844 683 -3 680 1.966 -5.003 -3.038 419 -3 416
Sociale leefomgeving 2.823 -2.489 334 1.534 -3.516 -1.982 1.547 -16 1.531 1.508 -16 1.492
Fysieke leefomgeving 1.814 -503 1.311 856 -28 828 853 -28 825 850 -28 822
Bestuurlijke samenwerking en financiën 768 -213 555 20 - 20 12 - 12 9 - 9
Resultaatbestemming 6.252 -3.209 3.044 3.093 -3.547 -454 4.378 -5.047 -669 2.786 -47 2.739
C: Saldo (A+B)
Inwoners, bestuur en veiligheid 1.606 -16.943 -15.337 1.457 -16.619 -15.162 7.792 -23.497 -15.704 1.328 -17.093 -15.765
Sociale leefomgeving 13.358 -59.499 -46.142 12.295 -58.427 -46.132 12.687 -54.674 -41.987 12.255 -54.012 -41.757
Fysieke leefomgeving 15.794 -24.993 -9.199 15.301 -24.848 -9.547 15.778 -25.483 -9.705 16.046 -25.670 -9.624
Bestuurlijke samenwerking en financiën 79.634 -7.985 71.649 78.419 -7.431 70.988 72.537 -7.209 65.329 72.630 -7.344 65.286
Geraamde resultaat 110.391 -109.420 970 107.473 -107.324 148 108.794 -110.863 -2.069 102.259 -104.118 -1.859