Overzicht reserves en voorzieningen

Verloop algemene reserve 2024 en 2025

Terug naar navigatie - Verloop algemene reserve 2024 en 2025
Algemene reserve meerjarig (bedragen x € 1.000) begin 2024 bij 2024 af 2024 eind 2024 bij 2025 af 2025 eind 2025
Algemene reserve 4.197,4 - - 4.197,4 - - 4.197,4
Reserve herindeling 52,0 - 14,8 37,2 - - 37,2
Reserve nog te bestemmen 4.155,7 47,2 1.038,0 3.164,8 47,2 - 3.212,0
Totaal algemene reserve 8.405,1 47,2 1.052,8 7.399,5 47,2 - 7.446,6

Verloop algemene reserve 2026 en 2027

Terug naar navigatie - Verloop algemene reserve 2026 en 2027
Algemene reserve meerjarig (bedragen x € 1.000) bij 2026 af 2026 eind 2026 bij 2027 af 2027 eind 2027
Algemene reserve - - 4.197,4 - - 4.197,4
Reserve herindeling - - 37,2 - - 37,2
Reserve nog te bestemmen 47,2 - 3.259,2 47,2 - 3.306,4
Totaal algemene reserve 47,2 - 7.493,8 47,2 - 7.541,0

Verloop bestemmingsreserves 2024 en 2025

Terug naar navigatie - Verloop bestemmingsreserves 2024 en 2025
Bestemmingsreserve meerjarig (bedragen x € 1.000) begin 2024 bij 2024 af 2024 eind 2024 bij 2025 af 2025 eind 2025
Bruteringsreserve 49.771,7 - 2.496,4 47.275,3 - 2.448,9 44.826,3
Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren 2.207,7 - 318,7 1.889,0 - - 1.889,0
Reserve organisatie ontwikkeling 2.054,5 - - 2.054,5 - - 2.054,5
Reserve afwachting harmonisatie beleid 1.324,2 - - 1.324,2 - - 1.324,2
Reserve inzet mjr 2019-2022 93,7 - - 93,7 - - 93,7
Reserve landschapsfonds 315,8 - - 315,8 - - 315,8
Geclaimde reserve 5.342,1 1.161,6 2.377,3 4.126,5 - 637,2 3.489,3
Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen 632,8 - - 632,8 - - 632,8
Reserve participatiebedrijf Vidar 42,4 - - 42,4 - - 42,4
Reserve prijstijging projecten 4.050,4 - - 4.050,4 - - 4.050,4
Reserve onderwijshuisvesting 5.350,0 2.000,0 - 7.350,0 3.500,0 - 10.850,0
Totaan bestemmingsreserves 71.185,3 3.161,6 5.192,4 69.154,5 3.500,0 3.086,1 69.568,4

Verloop bestemmingsreserves 2026 en 2027

Terug naar navigatie - Verloop bestemmingsreserves 2026 en 2027
Bestemmingsreserves meerjarig (bedragen x € 1.000) begin 2026 bij 2026 af 2026 eind 2026 bij 2027 af 2027 eind 2027
Bruteringsreserve 44.826,3 5.000,0 3.946,4 45.879,9 - 2.342,2 43.537,6
Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren 1.889,0 - - 1.889,0 - - 1.889,0
Reserve organisatie ontwikkeling 2.054,5 - - 2.054,5 - - 2.054,5
Reserve afwachting harmonisatie beleid 1.324,2 - - 1.324,2 - - 1.324,2
Reserve inzet mjr 2019-2022 93,7 - - 93,7 - - 93,7
Reserve landschapsfonds 315,8 - - 315,8 - - 315,8
Geclaimde reserve 3.489,3 - 424,2 3.065,1 - 437,0 2.628,2
Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen 632,8 - - 632,8 - - 632,8
Reserve participatiebedrijf Vidar 42,4 - - 42,4 - - 42,4
Reserve prijstijging projecten 4.050,4 - - 4.050,4 - - 4.050,4
Reserve onderwijshuisvesting 10.850,0 - - 10.850,0 - - 10.850,0
Totaan bestemmingsreserves 69.568,4 5.000,0 4.370,6 70.197,8 - 2.779,2 67.418,6

Verloop voorzieningen 2024 en 2025

Terug naar navigatie - Verloop voorzieningen 2024 en 2025
Voorzieningen meerjarig (bedragen x € 1.000) begin 2024 bij 2024 af 2024 eind 2024 bij 2025 af 2025 eind 2025
Voorziening pensioenen wethouders 1.256,7 - - 1.256,7 - - 1.256,7
Voorziening openbare verlichting 404,8 200,0 - 604,8 205,0 - 809,8
Voorziening onderhoud gebouwen MOP 2.508,1 601,5 869,9 2.239,7 604,3 1.516,7 1.327,3
Voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP 106,1 - - 106,1 - - 106,1
Voorziening riolen 5.403,1 - 527,5 4.875,6 - 599,6 4.276,0
Voorziening onderhoud wegen 4.464,0 - 299,1 4.164,9 - 419,1 3.745,8
Voorziening civiele kunstwerken 211,9 6,0 6,0 211,9 6,0 6,0 211,9
Voorziening asbestsanering 27,2 - - 27,2 - - 27,2
Voorziening oninbare debiteuren BsGW 313,5 125,0 - 438,5 125,0 - 563,5
Voorziening oninbare debiteuren privaat/publiekrechtelijk 249,9 - - 249,9 - - 249,9
Voorziening spaarverlof 55,7 - - 55,7 - - 55,7
Voorziening afvalverwerking 344,3 - - 344,3 - - 344,3
Voorziening rehabilitatie wegen - 117,0 - 117,0 117,0 - 234,0
Voorziening masterplan 2.0 Schinveld 4.700,0 - - 4.700,0 - - 4.700,0
Totaan bestemmingsreserves 20.045,3 1.049,6 1.702,5 19.392,4 1.057,3 2.541,5 17.908,2

Verloop voorzieningen 2026 en 2027

Terug naar navigatie - Verloop voorzieningen 2026 en 2027
Voorzieningen meerjarig (bedragen x € 1.000) begin 2026 bij 2026 af 2026 eind 2026 bij 2027 af 2027 eind 2027
Voorziening pensioenen wethouders 1.256,7 - - 1.256,7 - - 1.256,7
Voorziening openbare verlichting 809,8 210,0 - 1.019,8 215,0 - 1.234,8
Voorziening onderhoud gebouwen MOP 1.327,3 604,3 471,7 1.460,0 604,3 780,1 1.284,1
Voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP 106,1 - - 106,1 - - 106,1
Voorziening riolen 4.276,0 117,0- 564,7 3.594,3 242,3- 441,7 2.910,4
Voorziening onderhoud wegen 3.745,8 - 547,0 3.198,8 - 547,0 2.651,8
Voorziening civiele kunstwerken 211,9 6,0 6,0 211,9 6,0 6,0 211,9
Voorziening asbestsanering 27,2 - - 27,2 - - 27,2
Voorziening oninbare debiteuren BsGW 563,5 125,0 - 688,5 125,0 - 813,5
Voorziening oninbare debiteuren privaat/publiekrechtelijk 249,9 - - 249,9 - - 249,9
Voorziening spaarverlof 55,7 - - 55,7 - - 55,7
Voorziening afvalverwerking 344,3 - - 344,3 - - 344,3
Voorziening rehabilitatie wegen 234,0 117,0 - 351,0 117,0 - 468,0
Voorziening masterplan 2.0 Schinveld 4.700,0 - - 4.700,0 - - 4.700,0
Totaan bestemmingsreserves 17.908,2 945,3 1.589,4 17.264,2 825,0 1.774,8 16.314,5