Overzicht baten en lasten cf. BBV

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht
Overzicht baten en lasten cf BBV (bedragen x € 1.000)
Dienstjaar 2024 2025 2026 2027
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Inwoners, bestuur en veiligheid 758 -7.533 -6.775 774 -7.517 -6.743 5.827 -7.437 -1.610 909 -7.578 -6.669
Sociale leefomgeving 10.534 -57.010 -46.476 10.761 -54.911 -44.150 11.140 -54.659 -43.519 10.747 -53.996 -43.249
Fysieke leefomgeving 13.980 -24.075 -10.095 14.446 -24.406 -9.960 14.925 -25.077 -10.152 15.195 -25.266 -10.071
Bestuurlijke samenwerking en financiën -55 -3.404 -3.459 -54 -2.378 -2.432 -5.052 -1.553 -6.605 -51 -1.541 -1.592
Subtotaal programma's 25.217 -92.023 -66.806 25.927 -89.212 -63.285 26.839 -88.725 -61.886 26.800 -88.382 -61.582
Lokale heffingen 8.014 -408 7.607 8.014 -409 7.605 8.014 -409 7.605 8.014 -408 7.607
Algemene uitkeringen 70.155 - 70.155 69.475 - 69.475 63.601 - 63.601 63.697 - 63.697
Dividend 418 - 418 631 - 631 631 - 631 631 - 631
Saldo financieringsfunctie 203 -949 -746 201 -1.906 -1.704 200 -2.638 -2.438 199 -2.786 -2.588
Overige algemene dekkingsmiddelen - -50 -50 - -50 -50 - -50 -50 - -50 -50
Algemene dekkingsmiddelen 78.790 -1.407 77.384 78.321 -2.365 75.957 72.447 -3.097 69.349 72.542 -3.244 69.298
Geraamde kosten overhead 131 -12.782 -12.651 131 -12.201 -12.070 5.131 -13.994 -8.863 131 -12.445 -12.314
Vennootschapsbelasting - - - - - - - - - - - -
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 104.138 -106.211 -2.073 104.379 -103.777 602 104.417 -105.816 -1.399 99.472 -104.071 -4.599
Inwoners, bestuur en veiligheid 848 -3 844 683 -3 680 1.966 -5.003 -3.038 419 -3 416
Sociale leefomgeving 2.823 -2.489 334 1.534 -3.516 -1.982 1.547 -16 1.531 1.508 -16 1.492
Fysieke leefomgeving 1.814 -503 1.311 856 -28 828 853 -28 825 850 -28 822
Bestuurlijke samenwerking en financiën 768 -213 555 20 - 20 12 - 12 9 - 9
Resultaatbestemming 6.252 -3.209 3.044 3.093 -3.547 -454 4.378 -5.047 -669 2.786 -47 2.739
Inwoners, bestuur en veiligheid 80.527 -21.725 58.802 79.909 -22.086 57.824 85.370 -29.531 55.839 74.000 -23.271 50.730
Sociale leefomgeving 13.358 -59.499 -46.142 12.295 -58.427 -46.132 12.687 -54.674 -41.987 12.255 -54.012 -41.757
Fysieke leefomgeving 15.794 -24.578 -8.785 15.301 -24.434 -9.133 15.778 -25.105 -9.327 16.046 -25.294 -9.249
Bestuurlijke samenwerking en financiën 713 -3.617 -2.905 -33 -2.378 -2.411 -5.040 -1.553 -6.593 -42 -1.541 -1.583
Geraamde resultaat 110.391 -109.420 970 107.473 -107.324 148 108.794 -110.863 -2.069 102.259 -104.118 -1.859