Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel

Overzicht 2024 en 2025

Terug naar navigatie - Overzicht 2024 en 2025
Bedragen x € 1.000 begroting 2024 meerjarenraming 2025
Omschrijving totaal incidenteel structureel totaal incidenteel structureel
lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid -7.536 0 -7.536 -7.520 0 -7.520
lasten programma Sociale leefomgeving -59.827 -2.474 -57.353 -58.427 -3.500 -54.927
lasten programma Fysieke leefomgeving -24.578 -475 -24.103 -24.434 0 -24.434
lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën -402 -213 -189 935 0 935
totaal lasten programma's -92.343 -3.162 -89.182 -89.446 -3.500 -85.946
baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid 1.606 0 1.606 1.457 0 1.457
baten programma Sociale leefomgeving 13.685 465 13.220 12.295 5 12.290
baten programma Fysieke leefomgeving 15.794 475 15.319 15.301 0 15.301
baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën 713 432 281 -33 0 -33
totaal baten programma's 31.797 1.372 30.425 29.020 5 29.016
saldo van baten en lasten programma's -60.547 -1.790 -58.756 -60.426 -3.495 -56.931
lasten algemeen dekkingsmiddel:
loon en prijsstijging -3.060 -3.060 -3.060 -3.060
treasury (rente, belegging, dividend) -949 -949 -1.886 -1.886
belastingen (OZB) -408 -408 -409 -409
overhead -12.782 -12.782 -12.201 -12.201
te verdelen taakmutaties AU -155 -155 -55 -55
kapitaallasten MIP 0 0 -217 -217
vennootschapsbelasting 0 0 0 0
onvoorzien -50 -50 -50 -50
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel -17.404 0 -17.404 -17.878 0 -17.878
baten algemeen dekkingsmiddel:
treasury (rente, belegging, dividend) 621 621 833 833
gemeentefonds 70.155 70.155 69.475 69.475
belastingen (OZB) 8.014 8.014 8.014 8.014
overhead 131 131 131 131
totaal baten algemeen dekkingsmiddel 78.921 0 78.921 78.452 0 78.452
saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel 35.779 -1.790 37.569 35.904 -3.495 39.400
saldo van algemeen dekkingsmiddel 61.517 0 61.517 60.574 0 60.574
Saldo begroting 970 -1.790 2.761 148 -3.495 3.644

Overzicht 2026 en 2027

Terug naar navigatie - Overzicht 2026 en 2027
Bedragen x € 1.000 meerjarenraming 2026 meerjarenraming 2027
Omschrijving totaal incidenteel structureel totaal incidenteel structureel
lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid -12.440 -5.000 -7.440 -7.582 0 -7.582
lasten programma Sociale leefomgeving -54.674 0 -54.674 -54.012 0 -54.012
lasten programma Fysieke leefomgeving -25.105 0 -25.105 -25.294 0 -25.294
lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën 1.785 0 1.785 1.850 0 1.850
totaal lasten programma's -90.434 -5.000 -85.434 -85.038 0 -85.038
baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid 7.792 5.000 2.792 1.328 0 1.328
baten programma Sociale leefomgeving 12.687 0 12.687 12.255 32 12.224
baten programma Fysieke leefomgeving 15.778 19 15.759 16.046 0 16.046
baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën -5.040 0 -5.040 -42 0 -42
totaal baten programma's 31.217 5.019 26.198 29.586 32 29.555
saldo van baten en lasten programma's -59.217 19 -59.236 -55.452 32 -55.483
lasten algemeen dekkingsmiddel:
loon en prijsstijging -3.060 -3.060 -3.060 -3.060
treasury (rente, belegging, dividend) -2.619 -2.619 -2.757 -2.757
belastingen (OZB) -409 -409 -408 -408
overhead -13.994 -13.994 -12.445 -12.445
te verdelen taakmutaties AU -6 -6 -5 -5
kapitaallasten MIP -291 -291 -354 -354
vennootschapsbelasting 0 0 0 0
onvoorzien -50 -50 -50 -50
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel -20.429 0 -20.429 -19.080 0 -19.080
baten algemeen dekkingsmiddel:
treasury (rente, belegging, dividend) 831 831 830 830
gemeentefonds 63.601 63.601 63.697 63.697
belastingen (OZB) 8.014 8.014 8.014 8.014
overhead 5.131 5.131 131 131
totaal baten algemeen dekkingsmiddel 77.578 0 77.578 72.672 0 72.672
saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel 38.789 0 38.770 36.301 32 36.269
saldo van algemeen dekkingsmiddel 57.149 0 57.149 53.592 0 53.592
Saldo begroting -2.069 19 -2.088 -1.859 32 -1.891